Tới Canada nhất định phải khám phá những điểm sống ảo đẹp như mơ này

Cầu đi bộ trên sông Shogomoc, Canterbury, New Brunswick: Nằm nơi sông Shogomoc chảy vào sông Saint John, cây cầu tạo thành một phần của đường mòn Trans Canada và là một điểm câu cá tuyệt vời.
Theo Hàn Ly (Theo slice) (Dân Việt)

sự kiện Kinh nghiệm du lịch