Nguồn: https://baogiaothong.vn/thi-tran-2000-nam-tuoi-ben-bo-song-canh-dep-thanh-binh-den-say-dam-d5025...

Theo Phan Hằng (Theo Sohu) (Báo GT)

sự kiện Khám phá du lịch Trung Quốc