Những vườn hoa đầy mê hoặc khiến các "thánh sống ảo" thích mê

Sự kiện:

Du lịch, lễ hội

Kirstenbosch được thành lập năm 1913 là vườn thực vật đầu tiên trên thế giới được tạo ra với mục đích bảo tồn cuộc sống thực vật độc đáo của Nam Phi. Kirstenbosch cũng là khu vườn đầu tiên trong chín vườn bách thảo Nam Phi được bảo vệ như một di sản thế giới của UNESCO.
Theo Minh Châu (Theo interesting) (Dân Việt)

sự kiện Du lịch, lễ hội