Những vùng đất đẹp mê hồn, tới Mỹ Latinh mà bỏ lỡ thì tiếc hùi hụi

Sự kiện:

Du lịch, lễ hội

Cenotes, Mexico: Đây là những hố sụt tự nhiên và chứa đầy nước ngọt và Mexico có hàng nghìn cenotes. Một trong những trải nghiệm hấp dẫn nhất đối với du khách tại Mexico là bơi trong các hố sụt này.
Theo Huy Phong (Theo Insider) (Dân Việt)

sự kiện Du lịch, lễ hội