Những thị trấn ma du khách có thể đặt chân tới

Sự kiện: Du lịch, lễ hội

Kadykchan, Nga: Các tù nhân đã xây dựng lên thị trấn mỏ này trong cuộc chiến tranh thế giới thứ 2. Nhưng nó đã bị đóng cửa sau một vụ nổ khiến 6 người thiệt mạng vào năm 1996. Cư dân buộc phải rời đi nơi khác để sinh sống.

Nguồn: https://baogiaothong.vn/nhung-thi-tran-ma-du-khach-co-the-dat-chan-toi-d457395.html

Theo Huy Phong (Theo Stars Insider) (Báo GT)

sự kiện Du lịch, lễ hội