Những thị trấn ma du khách có thể đặt chân tới

Sự kiện: Du lịch, lễ hội

Đảo Ross, Ấn Độ: Hòn đào từng là nơi sinh sống của những người Anh giàu có vào thế kỷ 19, nhưng bị bỏ hoang sau trận động đất năm 1940. Ngày nay, du khách có thể tới đây khám phá phong cảnh và tìm hiểu lịch sử.

Nguồn: https://baogiaothong.vn/nhung-thi-tran-ma-du-khach-co-the-dat-chan-toi-d457395.html

Theo Huy Phong (Theo Stars Insider) (Báo GT)

sự kiện Du lịch, lễ hội