Những thị trấn ma du khách có thể đặt chân tới

Sự kiện: Du lịch, lễ hội

Đảo Hashima, Nhật Bản: Hòn đảo từng là nơi sinh sống của 5.000 người cho đến những năm 1970, khi các mỏ khai thác than ở đây bị đóng cửa. Hashima được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 2015.

Nguồn: https://baogiaothong.vn/nhung-thi-tran-ma-du-khach-co-the-dat-chan-toi-d457395.html

Theo Huy Phong (Theo Stars Insider) (Báo GT)

sự kiện Du lịch, lễ hội