Những thành phố lớn được xây dựng trên tàn tích cổ hàng nghìn năm

Sự kiện: Du lịch, lễ hội

Mexico City, Mexico: Thành phố Mexico City hiện đại ngày nay được xây dựng trên thủ đô Tenochtitlan của nền văn minh Aztec vào thế kỷ thứ 14. Kim tự tháp Templo Mayor của nền văn minh cổ đại vẫn còn dấu tích cho đến nay.

Nguồn: https://baogiaothong.vn/nhung-thanh-pho-lon-duoc-xay-dung-tren-tan-tich-co-hang-nghin-nam-d45766...

Theo Huy Phong (Theo MSN) (Báo GT)

sự kiện Du lịch, lễ hội