Những lễ hội ấn tượng và độc đáo nhất Nhật Bản

Sự kiện: Du lịch Châu Á

Lễ hội Sedo Namahage: Lễ hội mùa đông lớn này là sự kết hợp của truyền thống dân gian Namahage và nghi lễ thần đạo Sedo. Những ngọn lửa thiêng thắp sáng khu vực nơi biểu diễn điệu múa và trống Namahage đầy năng động. 

Nguồn: https://baogiaothong.vn/nhung-le-hoi-an-tuong-va-doc-dao-nhat-nhat-ban-d504463.html

Theo Hàn Ly (Theo allabout-japan) (Báo GT)

sự kiện Du lịch Châu Á