Những hình ảnh kỳ lạ dưới đáy biển đến này vẫn chưa có lời giải thích

Sự kiện: Du lịch Châu Âu

Thành phố Corinth trong Kinh thánh: Corinth, thành phố được mô tả trong kinh Tân Ước là một trong những nơi sứ đồ Paulo đã truyền bá về Đấng Christ. Nó được cho là đã bị phá hủy trong một trận động đất vào năm 70 sau Công nguyên. Hiện các nhà khoa học còn đang trong quá trình khám phá. 

Nguồn: https://baogiaothong.vn/nhung-hinh-anh-ky-la-duoi-day-bien-den-nay-van-chua-co-loi-giai-thich-d5...

Theo Hàn Ly (Theo thetravel) (Báo GT)

sự kiện Du lịch Châu Âu