Những hình ảnh kỳ lạ dưới đáy biển đến này vẫn chưa có lời giải thích

Sự kiện: Du lịch Châu Âu

6.000 con tàu đắm được tìm thấy ở hồ Michigan: Dưới đáy hồ, người ta ước tính hàng nghìn con tàu đã bị chìm cách đây vài thế kỷ và chỉ một phần nhỏ được xác định. Các giả thuyết cho rằng khoảng 30.000 thủy thủ đã bỏ mạng trong hồ.

Nguồn: https://baogiaothong.vn/nhung-hinh-anh-ky-la-duoi-day-bien-den-nay-van-chua-co-loi-giai-thich-d5...

Theo Hàn Ly (Theo thetravel) (Báo GT)

sự kiện Du lịch Châu Âu