Những hình ảnh kỳ lạ dưới đáy biển đến này vẫn chưa có lời giải thích

Sự kiện: Du lịch Châu Âu

Lốc xoáy băng: Còn được gọi là Brinicles, những vòi băng này  xảy ra khi có sự chênh lệch lớn giữa nhiệt độ nước biển và không khí do đó đóng thành băng, và khi băng dày hơn sẽ tạo ra lốc xoáy lớn, bất kỳ động vật biển nào tiếp xúc với nó đều bị cuốn lại và chết cóng.

Nguồn: https://baogiaothong.vn/nhung-hinh-anh-ky-la-duoi-day-bien-den-nay-van-chua-co-loi-giai-thich-d5...

Theo Hàn Ly (Theo thetravel) (Báo GT)

sự kiện Du lịch Châu Âu