Những hình ảnh kỳ lạ dưới đáy biển đến này vẫn chưa có lời giải thích

Sự kiện: Du lịch Châu Âu

Winslow: Đầu máy xe lửa này nằm dưới đáy biển ở New Jersey. Loại động cơ trong đầu máy xe lửa này rất hiếm, có nguồn gốc từ những năm 1850. Tuy nhiên, không có dữ liệu lịch sử nào cho biết sự kiện chiếc đầu máy này bị chìm xuống đáy biển trong thời điểm và hoàn cảnh nào. 

Nguồn: https://baogiaothong.vn/nhung-hinh-anh-ky-la-duoi-day-bien-den-nay-van-chua-co-loi-giai-thich-d5...

Theo Hàn Ly (Theo thetravel) (Báo GT)

sự kiện Du lịch Châu Âu