Những hình ảnh kỳ lạ dưới đáy biển đến này vẫn chưa có lời giải thích

Sự kiện: Du lịch Châu Âu

Atlit Yam: Atlit Yam mang đến một cái nhìn thoáng qua về cuộc sống của thời kỳ đồ đá (khoảng 6900 trước Công nguyên) kể từ khi nó được phát hiện vào năm 1984 với một số loại bàn thờ nghi lễ dưới nước. 

Nguồn: https://baogiaothong.vn/nhung-hinh-anh-ky-la-duoi-day-bien-den-nay-van-chua-co-loi-giai-thich-d5...

Theo Hàn Ly (Theo thetravel) (Báo GT)

sự kiện Du lịch Châu Âu