Những địa điểm bí ẩn và đáng sợ nhất Ấn Độ, còn kỳ lạ hơn tam giác quỷ Bermuda

Sự kiện: Du lịch Châu Á

Ngôi đền cổ ở Talakad: Talakad là nơi có ngôi đền cổ bí ẩn. Tương truyền, một góa phụ sùng đạo đã nguyền rủa cả vùng đất do đó toàn bộ ngôi làng bị chìm trong biển cát và con sông Kaveri biến thành một vùng nước xoáy liên tục một cách bí ẩn. 

Nguồn: https://baogiaothong.vn/nhung-dia-diem-bi-an-va-dang-so-nhat-an-do-con-ky-la-hon-tam-giac-quy-be...

Theo Hàn Ly (Theo traveltriangle) (Báo GT)

sự kiện Du lịch Châu Á