Nguồn: https://baogiaothong.vn/ngat-ngay-truoc-khung-canh-mua-xuan-trong-tu-cam-thanh-d501887.html

Theo Phan Hằng (Theo Sohu) (Báo GT)

sự kiện Khám phá du lịch Trung Quốc