Khám phá những thứ kỳ lạ nhất dưới đáy đại dương

Sự kiện: Du lịch Châu Âu

Titanic: Đúng vậy, những tàn tích của con tàu Titanic nổi tiếng không bao giờ được phục hồi. Con tàu "không thể chìm" đã từng nằm ở đáy Đại Tây Dương, và nó được phát hiện vào tháng 9 năm 1985. 

Nguồn: https://baogiaothong.vn/kham-pha-nhung-thu-ky-la-nhat-duoi-day-dai-duong-d496194.html

Theo Hàn Ly (Theo rd.com) (Báo GT)

sự kiện Du lịch Châu Âu