Khám phá những thứ kỳ lạ nhất dưới đáy đại dương

Sự kiện: Du lịch Châu Âu

Xe tăng: Nhắc nhở về các cuộc chiến tranh trong quá khứ có thể xuất hiện ở bất cứ đâu và bao gồm cả đại dương. Các thợ lặn biển sâu rất nhiều lần tìm thấy tàn tích của những chiếc xe tăng dưới đáy đại dương. 

Nguồn: https://baogiaothong.vn/kham-pha-nhung-thu-ky-la-nhat-duoi-day-dai-duong-d496194.html

Theo Hàn Ly (Theo rd.com) (Báo GT)

sự kiện Du lịch Châu Âu