Khám phá 17 địa điểm bỏ hoang ở thế kỷ 21

Sự kiện: Du lịch, lễ hội

Sân bay quốc tế Hellenikon, Hi Lạp: Sân bay này ban đầu là một căn cứ quân sự vào năm 1938, trước khi trở thành sân bay thương mại trong suốt 60 năm. Công trình đóng cửa vào năm 2001 khi nó được thay thế bằng sân bay quốc tế Athens.

Nguồn: https://baogiaothong.vn/kham-pha-17-dia-diem-bo-hoang-o-the-ky-21-d445363.html

Theo Huy Phong (Theo Insider) (Báo GT)

sự kiện Du lịch, lễ hội