Khám phá 17 địa điểm bỏ hoang ở thế kỷ 21

Sự kiện: Du lịch, lễ hội

Bệnh viện Hudson River, Mỹ:  Bệnh viện dành cho các bệnh nhân tâm thần hoạt động từ năm 1871 đến 2003. Cơ sở này sử dụng các phương pháp điều trị cũ và khi các phương pháp điều trị mới được áp dụng, bệnh viện dần vắng bệnh nhân trước khi bị bỏ hoang.

Nguồn: https://baogiaothong.vn/kham-pha-17-dia-diem-bo-hoang-o-the-ky-21-d445363.html

Theo Huy Phong (Theo Insider) (Báo GT)

sự kiện Du lịch, lễ hội