Khám phá 17 địa điểm bỏ hoang ở thế kỷ 21

Sự kiện: Du lịch, lễ hội

Làng Olympic ở Athens, Hi Lạp:  Hi Lạp đã đầu tư khoảng 15 tỷ USD để tổ chức Olympic 2004. Nhưng sau khi sự kiện kết thúc, quốc gia này không có đủ tiền để duy trì các cơ sở vật chất đã xây dựng.

Nguồn: https://baogiaothong.vn/kham-pha-17-dia-diem-bo-hoang-o-the-ky-21-d445363.html

Theo Huy Phong (Theo Insider) (Báo GT)

sự kiện Du lịch, lễ hội