Hết hồn trước những cung đường hiểm trở nhất thế giới

Sự kiện: Du lịch Châu Âu
Đèo Rohtang, Ấn Độ: Đèo núi cao, nằm ở dãy Hy Mã Lạp Sơn, ở độ cao 13.054 feet so với mực nước biển. Thách thức lớn nhất đối với những người đi qua con đường là phải dọn sạch tuyết mới đi được.
Theo Hàn Ly (Theo msn) (Dân Việt)

sự kiện Du lịch Châu Âu