Hang Sơn Đoòng nằm trong top kỳ quan lập kỷ lục thế giới

Sự kiện: Du lịch, lễ hội

Rừng đước Sundarbans, Bangladesh: Nằm ở khu vực hợp dòng của sông Hằng Brahmaputra và Meghna, Sundarbans là rừng đước lớn nhất thế giới. Nơi đây có hệ sinh thái rất đa dạng với nhiều loại động vật quý hiếm, bao gồm hổ Bengal.

Nguồn: https://baogiaothong.vn/hang-son-doong-nam-trong-top-ky-quan-lap-ky-luc-the-gioi-d470037.html

Theo Huy Phong (Theo Insider) (Báo GT)

sự kiện Du lịch, lễ hội