Hang Sơn Đoòng nằm trong top kỳ quan lập kỷ lục thế giới

Sự kiện: Du lịch, lễ hội

Hồ Baikal, Nga: Baikal không chỉ là hồ sâu nhất mà còn là hồ nước ngọt lớn nhất trên thế giới. Nó chiếm khoảng 20% lượng nước ngọt trên Trái đất. Hơn 1.500 loài động vật sinh sống quanh hồ Baikal và khoảng 80% là các sinh vật đặc hữu.

Nguồn: https://baogiaothong.vn/hang-son-doong-nam-trong-top-ky-quan-lap-ky-luc-the-gioi-d470037.html

Theo Huy Phong (Theo Insider) (Báo GT)

sự kiện Du lịch, lễ hội