Hà Nội 13:30 - 20/08/2019
Thay đổi khu vực
Đang cập nhật Hôm nay
(20/08 Thứ Ba)
27oC - 34oC
Ngày mai
(21/08 Thứ Tư)
26oC - 32oC
Ngày kia
(22/08 Thứ Năm)
26oC - 31oC

Hiện tại Hôm nay
20/08 Thứ Ba
Ngày mai
21/08 Thứ Tư
Ngày kia
22/08 Thứ Năm

TP.HCM

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào

Đà Nẵng

Đang cập nhật
29oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
29oC - 37oC
Có mây, ngày không mưa
28oC - 35oC
Có mây, ngày không mưa

Nha Trang

Đang cập nhật
28oC - 34oC
Có mây, không mưa
27oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào
28oC - 34oC
Có mây, không mưa

Hải Phòng

Đang cập nhật
25oC - 30oC
Có mây, ngày có mưa rào
25oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông

Cần Thơ

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Sơn La

Đang cập nhật
22oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào
22oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
23oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa dông

Việt Trì

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
24oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa vừa
23oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Pleicu

Đang cập nhật
20oC - 25oC
Có mây, ngày có mưa rào
20oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 28oC
Có mây, có mưa rào và dông

An Giang

Đang cập nhật
25oC - 30oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 29oC
Có mây, ngày có mưa rào
25oC - 33oC
Có mây, không mưa

Bắc cạn

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông

Bắc Giang

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Bạc Liêu

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào
25oC - 33oC
Có mây, không mưa

Bắc Ninh

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa dông

Bến Tre

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào
25oC - 33oC
Có mây, không mưa

Bình Định

Đang cập nhật
29oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Bình Dương

Đang cập nhật
24oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
22oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào

Bình Phước

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào

Cà Mau

Đang cập nhật
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào

Cao Bằng

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
23oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
23oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa dông

Đà Lạt

Đang cập nhật
18oC - 25oC
Có mây, ngày có mưa rào
18oC - 24oC
Có mây, ngày có mưa rào
17oC - 25oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đắk Lắk

Đang cập nhật
22oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
22oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
22oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông

Đắk Nông

Đang cập nhật
21oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 27oC
Có mây, ngày có mưa rào

Điện Biên

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
23oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Đồng Nai

Đang cập nhật
24oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
22oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông

Đồng Tháp

Đang cập nhật
26oC - 30oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào

Hà Giang

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào
26oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, không mưa
27oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa to
27oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Hải Dương

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào
25oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
27oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa dông

Hậu Giang

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
23oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào

Hòa Bình

Đang cập nhật
25oC - 30oC
Có mây, ngày có mưa rào
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
24oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Hưng Yên

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
26oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông

Kiên Giang

Đang cập nhật
26oC - 30oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông

Kon Tum

Đang cập nhật
22oC - 27oC
Có mây, ngày có mưa rào
22oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
24oC - 31oC
Có mây, không mưa

Lai Châu

Đang cập nhật
22oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào
22oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Lạng Sơn

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào
24oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông

Lào Cai

Đang cập nhật
25oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào
25oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Long An

Đang cập nhật
26oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Nam Định

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Ninh Bình

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
26oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông

Ninh Thuận

Đang cập nhật
22oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào
22oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Phủ Lý

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa dông

Phú Yên

Đang cập nhật
28oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
28oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Quảng Bình

Đang cập nhật
29oC - 34oC
Có mây, không mưa
27oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào
28oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Quảng Nam

Đang cập nhật
27oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
26oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
28oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
27oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Quảng Ninh

Đang cập nhật
27oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào
27oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Quảng Trị

Đang cập nhật
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Sóc Trăng

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Tây Ninh

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
23oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Thái Bình

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông

Thái Nguyên

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Thanh Hóa

Đang cập nhật
25oC - 28oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa dông

Huế

Đang cập nhật
26oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
25oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Tiền Giang

Đang cập nhật
24oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Tuyên Quang

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
24oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông

Vĩnh Long

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa dông

Vũng Tàu

Đang cập nhật
25oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông

Yên Bái

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
23oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông

Cập nhật: 13:30 - 20/08/2019

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.

Tin thời tiết