Chỉ số không khí

Hà Nội
128
TP HCM
61
Hải Phòng
29
Nha Trang
29
Đà Nẵng
45
Đà Lạt
25
Tốt
Xấu
Kém

Thời tiết trong ngày

Hà Nội 23:57 - 08/08/2022
Thay đổi khu vực
Đang cập nhật Hôm nay
(08/08 Thứ Hai)
25oC - 33oC
Ngày mai
(09/08 Thứ Ba)
26oC - 33oC
Ngày kia
(10/08 Thứ Tư)
26oC - 34oC

Hiện tại Hôm nay
08/08 Thứ Hai
Ngày mai
09/08 Thứ Ba
Ngày kia
10/08 Thứ Tư

TP.HCM

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đà Nẵng

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 31oC
Có mây, không mưa

Nha Trang

Đang cập nhật
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa dông
26oC - 30oC
Có mây, không mưa

Hải Phòng

Đang cập nhật
24oC - 29oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Lai Châu

Đang cập nhật
22oC - 29oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
20oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông
21oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Thái Nguyên

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tuyên Quang

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
26oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Yên Bái

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, không mưa

Cần Thơ

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
23oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Vinh

Đang cập nhật
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Sơn La

Đang cập nhật
23oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
22oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Việt Trì

Đang cập nhật
26oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Pleicu

Đang cập nhật
19oC - 26oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
20oC - 27oC
Có mây, có mưa rào và dông
19oC - 27oC
Có mây, có mưa rào và dông

An Giang

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mây, không mưa
24oC - 31oC
Có mây, không mưa

Bắc cạn

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bắc Giang

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bạc Liêu

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mây, không mưa
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bắc Ninh

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bến Tre

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Có mây, không mưa
26oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bình Định

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
27oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa dông
27oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bình Phước

Đang cập nhật
23oC - 29oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
23oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
22oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cà Mau

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cao Bằng

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đà Lạt

Đang cập nhật
20oC - 25oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
19oC - 27oC
Có mây, có mưa rào và dông
19oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đắk Lắk

Đang cập nhật
21oC - 26oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
22oC - 27oC
Có mây, có mưa rào và dông
22oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đắk Nông

Đang cập nhật
21oC - 26oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
21oC - 27oC
Có mây, có mưa rào và dông
21oC - 27oC
Có mây, có mưa rào và dông

Điện Biên

Đang cập nhật
23oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
22oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đồng Nai

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đồng Tháp

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hà Giang

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
25oC - 29oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hải Dương

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hậu Giang

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hòa Bình

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, không mưa

Hưng Yên

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Kiên Giang

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Kon Tum

Đang cập nhật
22oC - 27oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
23oC - 28oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 28oC
Có mây, có mưa rào và dông

Lạng Sơn

Đang cập nhật
23oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Lào Cai

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông

Long An

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Nam Định

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa vừa
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Ninh Bình

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Ninh Thuận

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Phủ Lý

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Phú Yên

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa dông
26oC - 30oC
Có mây, không mưa

Quảng Bình

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào

Quảng Nam

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, không mưa

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
24oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Quảng Ninh

Đang cập nhật
23oC - 30oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Quảng Trị

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Sóc Trăng

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tây Ninh

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Thái Bình

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Thanh Hóa

Đang cập nhật
24oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào

Huế

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tiền Giang

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Có mây, không mưa

Vĩnh Long

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Vũng Tàu

Đang cập nhật
26oC - 30oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cập nhật: 23:57 - 08/08/2022

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.

Tin thời tiết