Hà Nội 13:30 - 20/02/2020
Thay đổi khu vực
Đang cập nhật Hôm nay
(20/02 Thứ Năm)
16oC - 21oC
Ngày mai
(21/02 Thứ Sáu)
17oC - 21oC
Ngày kia
(22/02 Thứ Bảy)
16oC - 20oC

Hiện tại Hôm nay
20/02 Thứ Năm
Ngày mai
21/02 Thứ Sáu
Ngày kia
22/02 Thứ Bảy

TP.HCM

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 35oC
Có mây, không mưa
25oC - 34oC
Có mây, trời nắng

Đà Nẵng

Đang cập nhật
22oC - 24oC
Có mây, có mưa rào
22oC - 25oC
Có mây, có mưa rào
22oC - 24oC
Có mưa

Nha Trang

Đang cập nhật
23oC - 28oC
Có mây, không mưa
23oC - 28oC
Có mây, không mưa
23oC - 29oC
Có lúc có mưa

Hải Phòng

Đang cập nhật
16oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
17oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
16oC - 20oC
Mưa rào nhẹ

Cao Bằng

Đang cập nhật
13oC - 19oC
Nhiều mây, không mưa
14oC - 19oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
12oC - 17oC
Mưa rào nhẹ

Đà Lạt

Đang cập nhật
12oC - 19oC
Có mây, không mưa
11oC - 18oC
Có mây, không mưa
14oC - 18oC
Có mây, trời nắng

Đắk Lắk

Đang cập nhật
18oC - 25oC
Có mây, không mưa
18oC - 25oC
Có mây, không mưa
18oC - 26oC
Có mây, trời nắng

Đắk Nông

Đang cập nhật
18oC - 28oC
Có mây, không mưa
18oC - 28oC
Có mây, không mưa
18oC - 29oC
Có mây, trời nắng

Điện Biên

Đang cập nhật
16oC - 20oC
Nhiều mây, không mưa
17oC - 21oC
Nhiều mây, không mưa
16oC - 20oC
Nhiều mây, không mưa

Đồng Nai

Đang cập nhật
23oC - 34oC
Có mây, không mưa
24oC - 35oC
Có mây, không mưa
26oC - 35oC
Có mây, trời nắng

Đồng Tháp

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, không mưa
25oC - 35oC
Có mây, không mưa
26oC - 35oC
Có mây, trời nắng

Hà Giang

Đang cập nhật
15oC - 19oC
Nhiều mây, không mưa
16oC - 19oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
14oC - 17oC
Mưa rào nhẹ

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
16oC - 21oC
Nhiều mây, không mưa
19oC - 22oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 23oC
Có mưa

Hải Dương

Đang cập nhật
16oC - 21oC
Nhiều mây, không mưa
17oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
16oC - 20oC
Mưa rào nhẹ

Hậu Giang

Đang cập nhật
25oC - 34oC
Có mây, không mưa
25oC - 35oC
Có mây, không mưa
26oC - 34oC
Có mây, trời nắng

Hòa Bình

Đang cập nhật
17oC - 22oC
Nhiều mây, không mưa
18oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
17oC - 22oC
Mưa rào nhẹ

Hưng Yên

Đang cập nhật
16oC - 21oC
Nhiều mây, không mưa
17oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
16oC - 20oC
Mưa rào nhẹ

Kiên Giang

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, không mưa
25oC - 34oC
Có mây, không mưa
26oC - 34oC
Có mây, trời nắng

Kon Tum

Đang cập nhật
19oC - 26oC
Có mây, không mưa
18oC - 26oC
Có mây, không mưa
19oC - 27oC
Có mây, trời nắng

Lai Châu

Đang cập nhật
11oC - 15oC
Nhiều mây, không mưa
12oC - 16oC
Nhiều mây, không mưa
11oC - 15oC
Nhiều mây, không mưa

Lạng Sơn

Đang cập nhật
13oC - 18oC
Nhiều mây, không mưa
14oC - 18oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
12oC - 16oC
Mưa rào nhẹ

Lào Cai

Đang cập nhật
17oC - 21oC
Nhiều mây, không mưa
18oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
17oC - 20oC
Mưa rào nhẹ

Long An

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa
25oC - 34oC
Có mây, trời nắng

Nam Định

Đang cập nhật
17oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
18oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
17oC - 19oC
Mưa rào nhẹ

Ninh Bình

Đang cập nhật
17oC - 21oC
Nhiều mây, không mưa
18oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
17oC - 20oC
Mưa rào nhẹ

Ninh Thuận

Đang cập nhật
23oC - 30oC
Có mây, không mưa
24oC - 31oC
Có mây, không mưa
24oC - 31oC
Có mây, trời nắng

Phủ Lý

Đang cập nhật
17oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
18oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
17oC - 20oC
Mưa rào nhẹ

Phú Yên

Đang cập nhật
22oC - 29oC
Có mây, không mưa
23oC - 29oC
Có mây, có mưa rào
23oC - 30oC
Có lúc có mưa

Quảng Bình

Đang cập nhật
17oC - 21oC
Nhiều mây, không mưa
19oC - 24oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 23oC
Nhiều mây, không mưa

Quảng Nam

Đang cập nhật
21oC - 24oC
Có mây, không mưa
21oC - 24oC
Nhiều mây, không mưa
22oC - 25oC
Có mưa

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
21oC - 25oC
Có mây, không mưa
21oC - 26oC
Có mây, có mưa rào
21oC - 26oC
Có mưa

Quảng Ninh

Đang cập nhật
16oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
17oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
16oC - 19oC
Mưa rào nhẹ

Quảng Trị

Đang cập nhật
19oC - 24oC
Nhiều mây, không mưa
21oC - 25oC
Nhiều mây, không mưa
22oC - 25oC
Có mưa

Sóc Trăng

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, không mưa
25oC - 34oC
Có mây, không mưa
26oC - 33oC
Có mây, trời nắng

Tây Ninh

Đang cập nhật
20oC - 33oC
Có mây, không mưa
21oC - 34oC
Có mây, không mưa
23oC - 34oC
Có mây, trời nắng

Thái Bình

Đang cập nhật
16oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
17oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
16oC - 19oC
Mưa rào nhẹ

Thái Nguyên

Đang cập nhật
16oC - 20oC
Nhiều mây, không mưa
17oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
15oC - 18oC
Mưa rào nhẹ

Thanh Hóa

Đang cập nhật
17oC - 22oC
Nhiều mây, không mưa
18oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
18oC - 23oC
Nhiều mây, không mưa

Huế

Đang cập nhật
20oC - 25oC
Có mây, có mưa rào
20oC - 26oC
Có mây, có mưa rào
19oC - 26oC
Có mưa

Tiền Giang

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 34oC
Có mây, không mưa
26oC - 33oC
Có mây, trời nắng

Tuyên Quang

Đang cập nhật
15oC - 21oC
Nhiều mây, không mưa
16oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
14oC - 19oC
Mưa rào nhẹ

Vĩnh Long

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, không mưa
23oC - 34oC
Có mây, không mưa
25oC - 33oC
Có mây, trời nắng

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
17oC - 21oC
Nhiều mây, không mưa
18oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
16oC - 19oC
Mưa rào nhẹ

Vũng Tàu

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, không mưa
24oC - 32oC
Có mây, không mưa
25oC - 31oC
Có mây, trời nắng

Yên Bái

Đang cập nhật
17oC - 22oC
Nhiều mây, không mưa
18oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
17oC - 20oC
Mưa rào nhẹ

Cần Thơ

Đang cập nhật
25oC - 34oC
Có mây, không mưa
25oC - 35oC
Có mây, không mưa
26oC - 34oC
Có mây, trời nắng

Vinh

Đang cập nhật
16oC - 20oC
Nhiều mây, không mưa
19oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
20oC - 22oC
Có mưa

Sơn La

Đang cập nhật
13oC - 21oC
Nhiều mây, không mưa
14oC - 22oC
Nhiều mây, không mưa
13oC - 20oC
Nhiều mây, không mưa

Việt Trì

Đang cập nhật
17oC - 21oC
Nhiều mây, không mưa
18oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
16oC - 19oC
Mưa rào nhẹ

Pleicu

Đang cập nhật
17oC - 29oC
Có mây, không mưa
16oC - 29oC
Có mây, không mưa
17oC - 29oC
Có mây, trời nắng

An Giang

Đang cập nhật
23oC - 32oC
Có mây, không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 33oC
Có lúc có mưa

Bắc cạn

Đang cập nhật
14oC - 21oC
Nhiều mây, không mưa
15oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
13oC - 19oC
Mưa rào nhẹ

Bắc Giang

Đang cập nhật
16oC - 21oC
Nhiều mây, không mưa
17oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
16oC - 20oC
Mưa rào nhẹ

Bạc Liêu

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, không mưa
24oC - 32oC
Có mây, không mưa
25oC - 32oC
Có mây, trời nắng

Bắc Ninh

Đang cập nhật
16oC - 21oC
Nhiều mây, không mưa
17oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
16oC - 20oC
Mưa rào nhẹ

Bến Tre

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 34oC
Có mây, không mưa
26oC - 33oC
Có mây, trời nắng

Bình Định

Đang cập nhật
23oC - 27oC
Có mây, không mưa
23oC - 27oC
Có mây, có mưa rào
23oC - 27oC
Có lúc có mưa

Bình Phước

Đang cập nhật
23oC - 35oC
Có mây, không mưa
22oC - 36oC
Có mây, không mưa
24oC - 35oC
Có mây, trời nắng

Cà Mau

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 35oC
Có mây, không mưa
26oC - 34oC
Có mây, trời nắng

Cập nhật: 13:30 - 20/02/2020

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.

Tin thời tiết