Quá sexy, mỹ nữ tắm suối khiến Chiến Thắng nhìn trộm bị gạ gẫm

Cảnh tắm suối trong "Làng ế vợ 3" chỉ diễn ra vài phút trên màn ảnh nhưng thực tế cả ê-kíp rất khó khăn mới có thể hoàn thành phân cảnh trên phải di chuyển xa, đi đường núi.
Theo Minh Phương (Dân Việt)

sự kiện Chiến Thắng