Nhan sắc biến đổi ngày càng hút hồn của Hoàng Thùy Linh sau 10 năm giông bão

Năm 2016, Hoàng Thùy Linh tham gia The Remix sau một lần lỡ hẹn ở năm trước đó. Tiếc rằng khi đang tham gia, cô đột ngột tuyên bố rút lui.
Theo An An (Dân Việt)

sự kiện Hoàng Thùy Linh: Ngày ấy, bây giờ