Theo Phan Trai Úc, Ảnh: Windy (Dân Việt)

sự kiện Lâm Khánh Chi