Theo Minh Phương (Tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Trần Quán Hy: Tài tử lắm tài nhiều tật