Nguồn: http://danviet.vn/ca-sau-chua-quynh-nga-minh-hang-do-dang-goi-cam-5020215411139136.htm

Theo Chi An (Tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Quỳnh Nga