3 DJ sexy nhất Việt Nam bị khách chuốc thuốc tại bar, gục trên bàn mix

Sự kiện: Dj Oxy , DJ Trang Moon
Theo Trang, những ngày đầu tiên làm DJ, cô chịu nhiều áp lực, trước những cái nhìn không thiện cảm với nghề "quay đĩa". Nhưng không muốn gia đình thất vọng, cô gái Hà Nội luôn cố gắng học hỏi và rèn luyện.
Theo Phan Trai Úc (Dân Việt)

sự kiện Dj Oxy