3 DJ sexy nhất Việt Nam bị khách chuốc thuốc tại bar, gục trên bàn mix

Sự kiện: Dj Oxy , DJ Trang Moon
Với bản tính tự lập từ nhỏ, không thích dựa dẫm vào đàn ông, Oxy tự đi lên bằng chính năng lực cá nhân. Thu nhập từ DJ đủ để cô có cuộc sống sung túc và phụ dưỡng gia đình ở quê.
Theo Phan Trai Úc (Dân Việt)

sự kiện Dj Oxy