Công ty "chây ì" trả nợ, đại gia nổi tiếng nhận quyết định "gây choáng'" là ai?

HNA Group phát triển lớn mạnh với hàng trăm công ty con hoạt động trong 7 nhóm lĩnh vực và  sở hữu cổ phần ở nhiều hãng hàng không và công ty ở nước ngoài. 

Nguồn: http://danviet.vn/cong-ty-chay-i-tra-no-dai-gia-noi-tieng-nhan-quyet-dinh-gay-choang-la-ai-50202...

Theo Nghi Dung (tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Kinh tế toàn cảnh