Điểm 10 giảm mạnh

Điểm 10 giảm mạnh Theo kết quả thi của trên 200 trường ĐH, CĐ công bố, lượng bài thi điểm 10 năm nay giảm đáng kể.