Truyện tranh: Tí tuổi đã tuyển bạn gái

Lớn tuổi tuyển bạn gái còn là cả vấn đề huống hồ cậu nhỏ chỉ tí tuổi, tình huống này xử lý ra sao?

Truyện tranh: Tí tuổi đã tuyển bạn gái - 1

Truyện tranh: Tí tuổi đã tuyển bạn gái - 2

Truyện tranh: Tí tuổi đã tuyển bạn gái - 3

Truyện tranh: Tí tuổi đã tuyển bạn gái - 4

Còn "đối tượng" của Đậu Đậu thì sao?

Truyện tranh: Tí tuổi đã tuyển bạn gái - 5

Truyện tranh: Tí tuổi đã tuyển bạn gái - 6

Truyện tranh: Tí tuổi đã tuyển bạn gái - 7

Truyện tranh: Tí tuổi đã tuyển bạn gái - 8

Chia sẻ
(Khám phá)
Truyện tranh online hài hước Xem thêm
Báo lỗi nội dung