Truyện tranh: Tí tuổi đã tuyển bạn gái

Thứ Hai, ngày 23/12/2013 00:07 AM (GMT+7)

Lớn tuổi tuyển bạn gái còn là cả vấn đề huống hồ cậu nhỏ chỉ tí tuổi, tình huống này xử lý ra sao?

Truyện tranh: Tí tuổi đã tuyển bạn gái - 1

Truyện tranh: Tí tuổi đã tuyển bạn gái - 2

Truyện tranh: Tí tuổi đã tuyển bạn gái - 3

Truyện tranh: Tí tuổi đã tuyển bạn gái - 4

Còn "đối tượng" của Đậu Đậu thì sao?

Truyện tranh: Tí tuổi đã tuyển bạn gái - 5

Truyện tranh: Tí tuổi đã tuyển bạn gái - 6

Truyện tranh: Tí tuổi đã tuyển bạn gái - 7

Truyện tranh: Tí tuổi đã tuyển bạn gái - 8

(Khám phá)
sự kiện Truyện tranh online hài hước
Báo lỗi nội dung