Truyện tranh: Tham ăn kế

Chủ Nhật, ngày 22/12/2013 00:07 AM (GMT+7)

Một trong những mưu hèn kế bẩn của của con người thì kế này được liệt vào top đầu bảng.

Truyện tranh: Tham ăn kế - 1

Truyện tranh: Tham ăn kế - 2

Truyện tranh: Tham ăn kế - 3

Truyện tranh: Tham ăn kế - 4

Tối hôm ấy...

Truyện tranh: Tham ăn kế - 5

Truyện tranh: Tham ăn kế - 6

Truyện tranh: Tham ăn kế - 7

Truyện tranh: Tham ăn kế - 8

(Khám phá)
sự kiện Truyện tranh online hài hước
Báo lỗi nội dung