Truyện tranh: Luận điệu của những anh lười

Thứ Bảy, ngày 12/04/2014 08:43 AM (GMT+7)

Dù nói có lý thế nào đi chăng nữa thì bản chất vẫn không hề thay đổi, đó là sự lười biếng.

Truyện tranh: Luận điệu của những anh lười - 1

Truyện tranh: Luận điệu của những anh lười - 2

Khi về nhà...

Truyện tranh: Luận điệu của những anh lười - 3

Truyện tranh: Luận điệu của những anh lười - 4

(Khám phá)