Truyện tranh: Khôn ngoan không lại với thầy

Thứ Ba, ngày 26/11/2013 00:07 AM (GMT+7)

Dù khôn lỏi hay ma quái đến đâu thì trò cũng vẫn là trò, không qua nổi con mắt của thầy.

Truyện tranh: Khôn ngoan không lại với thầy - 1

Truyện tranh: Khôn ngoan không lại với thầy - 2

Truyện tranh: Khôn ngoan không lại với thầy - 3

Truyện tranh: Khôn ngoan không lại với thầy - 4

Tiết học tiếp theo...

Truyện tranh: Khôn ngoan không lại với thầy - 5

Truyện tranh: Khôn ngoan không lại với thầy - 6

Truyện tranh: Khôn ngoan không lại với thầy - 7

Truyện tranh: Khôn ngoan không lại với thầy - 8

(Khám phá)

sự kiện Truyện tranh online hài hước