Truyện tranh: Đừng chết vì dại gái

Thứ Ba, ngày 29/10/2013 06:45 AM (GMT+7)

Khi yêu thì anh nào cũng ngon ngọt nói rằng sẽ chết vì nàng nhưng thực tế thì sao?

Truyện tranh: Đừng chết vì dại gái - 1

Truyện tranh: Đừng chết vì dại gái - 2

Truyện tranh: Đừng chết vì dại gái - 3

Truyện tranh: Đừng chết vì dại gái - 4

Truyện tranh: Đừng chết vì dại gái - 5

Truyện tranh: Đừng chết vì dại gái - 6

Truyện tranh: Đừng chết vì dại gái - 7

Truyện tranh: Đừng chết vì dại gái - 8

Truyện tranh: Đừng chết vì dại gái - 9

Truyện tranh: Đừng chết vì dại gái - 10

Truyện tranh: Đừng chết vì dại gái - 11

Truyện tranh: Đừng chết vì dại gái - 12

(Khám phá)
sự kiện Truyện tranh online hài hước