Thiệt mạng vì hàng giảm giá

Thứ Tư, ngày 30/05/2012 14:04 PM (GMT+7)

Đây là một trong những trường hợp ham hàng giảm giá để khi phải trả giá đắt!

Thiệt mạng vì hàng giảm giá - 1

Thiệt mạng vì hàng giảm giá - 2

Thiệt mạng vì hàng giảm giá - 3

Thiệt mạng vì hàng giảm giá - 4

*

* *

Thiệt mạng vì hàng giảm giá - 5

Thiệt mạng vì hàng giảm giá - 6

Thiệt mạng vì hàng giảm giá - 7

Thiệt mạng vì hàng giảm giá - 8

(Khám phá)

sự kiện Truyện tranh online hài hước