Con nhà tông không giống lông, giống cái đó

Thứ Sáu, ngày 27/12/2013 06:35 AM (GMT+7)

Đúng là có máu mủ nên hai cao thủ đầu to này lại có điểm chung rất nhiều, đặc biệt là điểm này!

Con nhà tông không giống lông, giống cái đó - 1

Con nhà tông không giống lông, giống cái đó - 2

Con nhà tông không giống lông, giống cái đó - 3

Con nhà tông không giống lông, giống cái đó - 4

*

* *

Con nhà tông không giống lông, giống cái đó - 5

Con nhà tông không giống lông, giống cái đó - 6

Con nhà tông không giống lông, giống cái đó - 7

Con nhà tông không giống lông, giống cái đó - 8

(Khám phá)

sự kiện Truyện tranh online hài hước