Cái khó ló cái... hôi rình

Thứ Năm, ngày 31/05/2012 07:34 AM (GMT+7)

Chỉ thấy cái khó ló cái khôn thôi chứ ló cái hôi thì mới nghe lần đầu!

Cái khó ló cái... hôi rình - 1

Cái khó ló cái... hôi rình - 2

Cái khó ló cái... hôi rình - 3

Cái khó ló cái... hôi rình - 4

Tập tành như thế, cho nên khi xung trận:

Cái khó ló cái... hôi rình - 5

Cái khó ló cái... hôi rình - 6

Cái khó ló cái... hôi rình - 7

Cái khó ló cái... hôi rình - 8

(Khám phá)

sự kiện Truyện tranh online hài hước