Sự vực dậy của Apple dưới thời Steve Jobs

Sự kiện: Apple
Năm 2006, Apple Store mở ra ở trung tâm Manhattan với cấu trúc thủy tinh khối độc đáo, làm cho nó hiện đại nhất thành phố New York. Nhưng tại thời điểm này, sức khỏe của Jobs đã bắt đầu suy yếu, và mọi người bắt đầu chú ý.
Theo Ngọc Phạm - Business Insider) (Dân Việt)

sự kiện Apple