Sự vực dậy của Apple dưới thời Steve Jobs

Sự kiện: Apple
Mẫu máy này ban đầu được Jobs đặt tên là MacMan. Sau đó Ken Segall, giám đốc quảng cáo của Apple vào thời điểm đó, đề nghị đặt tên là iMac. “i” là “internet”, vì nó chỉ tốn có hai bước để kết nối với các trang web. Tuy nhiên, Apple cũng cho biết nó là viết tắt của ” individuality” và “innovation” nghĩa là cá nhân và sự đổi mới .
Theo Ngọc Phạm - Business Insider) (Dân Việt)

sự kiện Apple