Xem Nga lần đầu tiên phóng  “quái thú” phòng không Tor-M2DT ở Bắc Cực 1566208566
Xin chờ đợi, 24h đang tải thêm video