Video: Gắp lươn dài 50cm trong ổ bụng bệnh nhân ở Trung Quốc 1581984892
Xin chờ đợi, 24h đang tải thêm video