Video đường đi bão Saudel đang tiến vào Biển Đông, dự báo giật tới cấp 14 1606337006
Xin chờ đợi, 24h đang tải thêm video