Video: Du khách thoải mái chụp “tự sướng“ khi máy bay đang đáp xuống ngay trên đầu 1566662422
Xin chờ đợi, 24h đang tải thêm video